Bild: liftkurs.jpg

 

Liftkurs

  

Jobb i lift innebär arbete på hög höjd. Därför är säkerheten extra viktig. För att en lift ska hanteras säkert krävs att liftföraren har kunskap. Det är platschefens/ arbets ledarens ansvar att alla användare har relevant utbildning och att hanteringen följer säkerhetsbestämmelserna.

 

Säkerhetsarbetet börjar när du väljer lift. Faktorer runt omkring arbetsplatsen påverkar också säkerheten – markförhållanden, trafik, väder och vind etc.Dessa faktorer måste vägas in vid liftvalet.

 

KURS

 

Vår kurs för förare av mobila arbetsplattformar, som är upplagda i samarbete med Arbetsmiljöverket, föjer den internationella standarden AFS 2006:06. Enligt 29§ i föreskriften ska den som använder en lyftanordning eller ett lyft redskap ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper. Mot bakgrund av detta erbjuder Stål & Hyr en utbildning som motsvarar Arbetsmiljöverkets rekommendationer på kursgenomförande.

 

Kursinnehåll

 

 

 • Säkerhet– Ekonomiskt – Bekvämt – Historik – Olika grundtyper – Starka och svaga sidor
   
 • Bestämmelser och normer
   
 • Konstruktion – Handhavande – Arbetsgivarens ansvar – Förarens ansvar
   
 • Säkerhetskontroll innan och under arbetets gång – Omgivande faktorer – Överbelastning
   
 • Utmattning
   
 • Manövrering
   
 • Lurande faror – Balkar – Avspärrningar – Information – Sidokrafter typ vind, underlag, rekylkrafter, friktion
   
 • Förstå liftens konstruktion
   
 • Praktiska övningar
   
 • Kursdokumentation
   
 • Förarbevis efter genomförd utbildning
   
 • Genomgång av regler för lyftanordningar och lyft - redkap, AFS 2006-06
   
 • Genomgång av olika typer av liftar
   
 • Kaffe och lunch
   
 • Kursen är mellan 8.00-ca 15.30
   
 • Kommande kurstillfällen lift/uppdateringskurs: 27:e Maj, 15:e Sept, 20:e Okt, 17:e Nov, 16:e Dec.

  

 
Vid repetionskurs så skall gamla förarbeviset medtagas.

Johny Karlsson

Tel: 0340 - 58 29 04

Mob: 070 - 317 25 61

johnyk@stalhyrmaskiner.se