Ställningskurs

Enligt AFS:2013:4 § 47 ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som monterar, förändrar och demonterar ställning med en höjd på 2-9 meter eller som leder detta arbete..

 

 

Förkunskaper

Minst 18 år. Kunna läsa och förstå svenska. 

 

Mål:

Det övergripande målet är att deltagaren ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som möjliggör att ställningsarbete genomförs med betryggande säkerhet för såväl förare som omkringpersonal och på ett resurseffektivt sätt. Riktlinjerna syftar till att utgöra en grund för höjd kompetens hos ställningsarbetare med målet att;

• öka säkerheten, 

• minska personskadorna,

• förbättra effektiviteten,

• sänka kostnaderna

Utbildningen ska uppfylla kraven i  AFS AFS 2013:04  

 

 

Innehåll 

 

 

Teori

•Regler för ställningar

•Arbetsmiljöföreskrifter

•Olika typer av ställningar

•Fallskydd och Fallskyddsutrustning

•Lyft och lastsäkring

•Förankring

•Ergonomi

•Lastklasser

 

 

Efter avslutad utbildning: 

Deltagaren erhåller intyg i A4 format.  Eleverna får även utbildningsintyg i plastkortsformat.Hittar ni inte ett datum som passar och har exempelvis runt 10 personer för ett kurstillfälle eller har andra frågor så tveka inte att kontakta oss.
kurs@stalhyrmaskiner.se eller ring 076 -163 95 30.


 

Omfattning:

Kursens längd 8 timmar teori.
Fika ingår

Pris

2500Kr

Alla priser Exklusive moms


Renta AB

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

 

Dokumentation

Certifikat utfärdas efter fullföljd utbildning och godkända kunskapskontroller

Min deltagarantal

Vid för få anmälda deltagare, eller vid annat giltigt förfall ( ex utbildares sjukdom), återkommer vi med erbjudande om alternativ utbildningstid.

Övriga villkor

Anmälan är bindande. Fakturering av kursavgiften sker inom ca två veckor efter anmälan. Vid ev avbokning av deltagare senare än 7 arbetsdagar före kursstart sker ingen kreditering av kursavgift

 

Beställare:

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

Deltagare: (Max 0 personer)