Fallskyddsutbildning

Det övergripande målet är att deltagaren ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som möjliggör att arbete på hög höjd kan utövas med betryggande säkerhet. Riktlinjerna syftar till att utgöra en grund för höjd kompetens hos medarbetare med målet att:

• öka säkerheten, 

• minska personskadorna,

• förbättra effektiviteten,

• sänka kostnaderna

Utbildningen ska uppfylla kraven i bl.a AFS 2006:4, AFS 2006:6, AFS 2001:1 

 

Allt arbete som innebär en risk för fall kräver fallskyddsutbildning. Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör  att höghöjdsarbete  kan utövas med betryggande säkerhet. Kursen syftar också till att uppfylla de kraven som finns i Arbetsmiljölagen

(AFS 2006:6 användning av lyftanordningar och lyftredskap). 

Vid bygg- och anläggningsarbete skall arbetsgivare se till att fallskydd finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre och där risk för fall föreligger.

Arbetsgivaren är också skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Det innebär att fallriskerna på arbetsplatsen ska identifieras, att skyddsutrustning som hanterar just dessa risker ska finnas, och att personalen ska utbildas i hur fallskyddsutrustningen används.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som i sitt arbete arbetar på en höjd av 2 meter eller högre och där risk för fall föreligger. 

Kursen vänder sig också till arbetsledare och skyddsombud.

 

Förkunskaper

 

Minst 18 år. Kunna läsa och förstå svenska. 

Innehåll 

 

 

• Varför behövs fallskydd

• Fallskyddsutrustning och hur den används

• Om olyckan ändå händer

• Din riskbedömning före höjdarbete

 

• Teoretiskt slutprov

 

Omfattning

Kursens längd 4 timmar.

Hittar ni inte ett datum som passar och har exempelvis runt 10 personer för ett kurstillfälle eller har andra frågor så tveka inte att kontakta oss.
kurs@stalhyrmaskiner.se eller ring 076 -163 95 30.


Omfattning:

Kursens längd 4 timmar
Fika ingår


Pris: 2100 Kr

Alla priser Exklusive moms


Renta AB

 


Kommande kurstillfällen

Plats Datum Kurs Platser kvar
Stålverksgatan 17, Ringön Göteborg 7 sep 08:00-12:00 Fallskyddsutbildnig 15 st

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

 

Dokumentation

Certifikat utfärdas efter fullföljd utbildning och godkända kunskapskontroller

Min deltagarantal

Vid för få anmälda deltagare, eller vid annat giltigt förfall ( ex utbildares sjukdom), återkommer vi med erbjudande om alternativ utbildningstid.

Övriga villkor

Anmälan är bindande. Fakturering av kursavgiften sker inom ca två veckor efter anmälan. Vid ev avbokning av deltagare senare än 7 arbetsdagar före kursstart sker ingen kreditering av kursavgift

 

Beställare:

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

Deltagare: (Max 0 personer)