Stål & Hyr tar in Accent Equity som ny huvudägare för att bidra till fortsatt tillväxt och utveckling

 

Investeringsfonden Accent Equity 2012 har ingått avtal med nuvarande ägarna till uthyrningsfirman Stål & Hyr, bröderna Jörgen Grubbeson och Glenn Andersson, om att bli ny huvudägare och bistå bolaget i sin fortsatta tillväxt och utveckling. Stål & Hyr har vuxit med i genomsnitt 22 procent per år de senaste tre åren, och omsättningen under räkenskapsåret 2015/16 uppgick till 226 miljoner kronor.Stål & Hyr, ett familjeföretag i andra generationen grundat 1979, hyr ut maskiner och annan utrustning till främst byggindustrin. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Bolaget kan även etablera fullständiga byggarbetsplatser åt sina kunder. Stål & Hyr har huvudkontor och en depå i Varberg, samt ytterligare depåer i Kungsbacka, Falkenberg och Göteborg.

Bröderna Jörgen Grubbeson och Glenn Andersson har varit aktiva i bolaget sedan starten och tog över ägandet från sin far 1993. De har satt stort fokus på tillgänglighet, service och långsiktiga kundrelationer, vilket resulterat i att intäkterna sedan 2005 vuxit med i genomsnitt 15 procent per år.

”Stål & Hyr har genom sin starka marknadsposition på Västkusten och helhetserbjudande inom uthyrning till byggindustrin en utmärkt plattform för fortsatt tillväxt, både organiskt och genom förvärv,” säger Carl Fürstenbach, partner på Accent Equity Partners AB, investeringsrådgivare till Accent Equity 2012. ”Vi är imponerade av den tillväxt som bolaget uppvisat under flera år.”

”Jag och Glenn har under en tid funderat på hur vi ska ta Stål & Hyr till nästa nivå och utvärderat olika alternativ. Med Accent Equity får vi en kapitalstark huvudägare med gedigen erfarenhet av att transformera och utveckla ägarledda bolag. Vi ser Accent Equity som en värdefull samarbetspartner i processen att ta bolaget till nästa nivå,” säger Jörgen Grubbeson, VD för Stål & Hyr.

Efter genomförd affär, vilken är villkorad av godkännande från Konkurrensverket, kommer Jörgen Grubbeson och Glenn Andersson fortsätta vara aktiva i Stål & Hyr och sitta i styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Fürstenbach, partner på Accent Equity Partners AB, 070-322 98 99
Jörgen Grubbeson, VD för Stål & Hyr, 070-317 25 28

Om Accent Equity:
Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland investeringsfonder i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i 79 bolag, varav 61 har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner.