• TJÄNSTER

     

 

 Bild: label_tjanster.png

 

Vi hjälper er med projektering, montage, demontering och löpande anpassningar under pågående projekt

 

Bild: bodetablering.jpg

Bild: byggnadsstallningar.jpg

 

Bodetablering

Att etablera en komplett bod-uppställning innefattar normalt ett antal olika delmoment. I de allra flesta fall hjälper vi våra kunder med dimensionering, planering, grundläggning, transport, montage av bodar och inkoppling av VVS.

 

 

Byggnadsställningar

Arbete på hög höjd kräver säkerhetstänkande redan vid projekteringen av arbetsställningen. Vår personal är särskild utbildad och auktoriserad för byggnation av ställning.

 

Bild: tillfallig-el.jpg

Bild: fallskydd.jpg

 

Tillfällig el

En störningsfri och säker elförsörjning är viktig för att ett bygge ska löpa så smidigt som möjligt. Vi kartlägger projektets behov av byggkraft från start till slut. Vi har behöriga elektriker som utför beräkning, dimensionering och montage, även när det gäller värmekabel och belysning.

 

Fallskydd

Med 15 års erfarenhet av fallskydd på arbetsplatsen vill vi påstå att vi kan hitta rätta lösningen för just ert behov. Varje objekt hanteras olika, ni får en unik lösning utifrån arbetsmiljö, säkerhet och ekonomi. Vi erbjuder totallösningar för både montage och hyra.

 

Bild: bygghissar.jpg

Bild: byggvarme-uttorkning.jpg

 

Bygghissar

Vi hjälper er med person- och materialhissar i olika former. Kontakta oss gärna i planeringsstadiet så hjälper vi er med att hitta en passande lösning. Naturligtvis monterar vi hissarna på plats.

 

Byggvärme/uttorkning

Vi har ett brett sortiment för uppvärmning av bygg- arbetsplatser. Vi hjälper er att ta fram bästa lösningen för varje enskilt objekt. Vi är även behjälpliga vid dimensionering och montering.

 

iD06

     

 

Passersystem

Med lösningarna från oss är det lätt att göra rätt och uppfylla lagkraven och ID06 på din arbetsplats. Men fokusera inte bara på lagen utan lyft blicken och se möjligheterna.