24 April 2018

Stål & Hyr Group går samman med Renta  • Stål & Hyr Group förvärvas av den finska uthyrningskoncernen Renta
  • Förvärvet av Stål & Hyr Group är Rentas första steg mot målsättningen att inom två år bli rikstäckande i Sverige
  • Stål & Hyr Group har under det senaste året gått från 4 till [13] depåer och fokus på tillväxt med kunden i centrum kommer att fortsätta även efter affären


Stål & Hyr Groups ägare har tecknat avtal om att sälja Stål & Hyr Group till Renta.
Renta är en finsk uthyrningskoncern som etablerades 2016, och har sedan dess vuxit kraftigt främst genom egna nyetableringar av depåer, och är nu rikstäckande med över 25 depåer i Finland. 
Koncernen kommer sammanlagt ha över 300 anställda och en omsättning 2017 på mer än 800 mkr.

”Jag är mycket nöjd över att välkomna Renta som Stål & Hyr Groups nya ägare. Renta är industriellt helt rätt partner till oss. Vi delar företagskultur, syn på tillväxt och vikten av lokalt företagande. Deras tillväxtresa i Finland är imponerande och de har kommit längre än vi vad gäller digitalt verksamhetsstöd. Vår gemensamma målsättning är att vara rikstäckande inom två år. Våra anställda får också många nya kollegor på andra sidan Östersjön, och jag är övertygad om att båda bolagen kan lära av varandra och tillsammans använda det till fördel för våra kunder”, säger Joacim Johansson, VD för Stål & Hyr Group.
”Förvärvet av Stål & Hyr Group är Rentas första steg vad gäller internationell expansion, och innebär en etablering på den viktiga svenska maskinuthyrningsmarknaden. Sverige som fristående marknad är den största och mest stabila uthyrningsmarknaden i Östersjöregionen, vilket är det område vi riktar in oss på. Stål & Hyr är ett förstklassigt bolag och vår gemensamma ambition är att expandera till att bli rikstäckande i Sverige”, säger Kari Aulasmaa, VD och koncernchef för Renta.
”Det finns stora likheter i bolagens arbetssätt, sortiment och värderingar, och jag tror starkt på det sätt som Renta bygger koncernen på. Tillsammans kan vi göra smartare inköp och dra nytta av varandras erfarenheter, inte minst när det gäller nya depåetableringar. Jag ser mycket fram emot att fortsätta utveckla och expandera Stål & Hyr Group under det nya ägarskapet”, säger Jörgen Grubbeson, etablerings- och inköpschef för, tillika tidigare ägare, till Stål & Hyr.

Ägarskiftet väntas ske under det andra kvartalet 2018, efter sedvanligt godkännande från konkurrensmyndigheterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joacim Johansson, VD för Stål & Hyr Group, 070-104 07 00
Kari Aulasmaa, VD och koncernchef för Renta, +358 40 511 6445
Jörgen Grubbeson, etablerings- och inköpschef för Stål & Hyr Group, 070-317 25 28


Om Stål & Hyr Group
Stål & Hyr, grundat 1979, hyr ut maskiner och annan utrustning till främst bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Inräknat Stål & Hyrs och systerbolaget Dennis Maskinuthyrnings depåer erbjuder koncernen sitt breda produktutbud via totalt tretton depåer längs västkusten och i nordvästra Skåne.