Stål & Hyr och Renta går samman med JRent i Jönköping

 

Stål & Hyr och Renta utökas genom en sammanslagning med JRent i Jönköping som grundades 2005 och ligger på bästa läge utmed E4-an i Jönköping. ”Detta är helt i linje med vårt långsiktiga mål.” säger Joacim Johansson VD och koncernchef Renta Sweden AB.


Stål & Hyr och Renta har tecknat avtal om att gå samman med JRent i Jönköping. Renta’s koncept med stora depåer och tillgängliga maskiner gör samgåendet optimalt för att kunna erbjuda befintliga och nya kunder ännu bättre service och tjänster.


JRent i Jönköping sysselsätter 5 personer och omsätter idag c:a 35 MSEK.

 

– ”Samgåendet med JRent ger oss möjlighet att skapa nya kontakter och knyter ihop det på ett optimalt sätt, med tanke på att Jönköping är en mycket central plats i södra Sverige.
Vi kommer att erbjuda såväl nya som befintliga kunder den tillgängligheten och service som de förtjänar, och för befintliga JRent-kunder så kommer samgåendet att innebära en stor utökning av byggmaskiner som komplement till JRent’s redan starka utbud av anläggningsmaskiner”

/ Joacim Johansson, VD för Renta.

 
För oss på JRent innebär samgåendet att vi får en stark och långsiktig ägare med 100% fokus på uthyrningsbranschen. Vi får tillgång till ett väsentligt större utbud av maskiner som stärker vårt kunderbjudande här på vår lokala marknad, samtidigt som vi nu kan erbjuda våra kunder maskinuthyrning över hela landet tillsammans med våra 25 systerdepåer.

/ Henning Svensson, Depåchef JRent i Jönköping.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joacim Johansson, VD och koncernchef Renta Sweden AB
070-104 07 00 eller
joacim.johansson@renta.se

 

Henning Svensson, Depåchef JRent AB i Jönköping
0730-77 10 16 eller
Henning.Svensson@jrent.se


Om Renta
Renta, hyr ut maskiner och annan utrustning till främst bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Renta har idag 25 depåer runt om i Sverige och ingår i finska Renta Group som fokuserar på stark tillväxt genom att kraftigt investera i nya depåer och utrustning. Koncernen har totalt över 350 anställda i Sverige, Norge och Finland med en omsättning 2018 på mer än 1600 mkr på årsbasis.