Varberg, 22 November 2018

Stål & Hyr Group går samman med Hyrtjänst i Falköping AB

 

Stål & Hyr Group och Renta-familjen utökas i form av ytterligare en sammanslagning, denna gång med Hyrtjänst i Falköping AB. Hyrtjänst i Falköping AB grundades 1991 och sysselsätter idag sex personer. Närheten till Hyrcenter i Tibro och Skövde gör sammanslagningen idealisk för att kunna erbjuda kunderna kompletta sortiment och förbättrad tillgänglighet i regionen.

 

Stål & Hyr Group, som är en del av den finska uthyrningskoncernen Renta, går samman med Hyrtjänst i Falköping AB. Hyrtjänst i Falköping AB grundades 1991 och omsätter idag 25MSEK med sex stycken medarbetare. Samgåendet kommer stärka närvaron i regionen och närheten till Hyrcenter i Tibro och Skövde, som också ingår i Stål & Hyr Group, gör sammanslagningen lämplig för att kunna erbjuda kunderna kompletta sortiment och förbättrad tillgänglighet.

 

” – Det ska bli otroligt roligt att bli en del av Stål & Hyr Group och Renta. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda våra kunder ett bredare sortiment av maskiner och tjänster, samt full tillgång till en etableringsavdelning som vi saknat. Dessutom kommer vi nu kunna vara mer tillgängliga och stödja kunderna inom ett större geografiskt område. Sen är det också alltid roligt att få nya kollegor och kunna utbyta kunskap och erfarenheter sinsemellan.” säger Jörgen Eskilsson VD, ägare Hyrtjänst i Falköping AB.

 

Joacim Johansson, VD för Stål & Hyr Group, anser att Hyrtjänst i Falköping AB är en perfekt samarbetspartner som stärker närvaron i regionen och ger upphov till bättre tillgänglighet för kunder.   

” – Samgåendet med Hyrtjänst i Falköping AB ger oss möjlighet att skapa nya kontakter och knyter ihop det på ett fint sätt med Hyrcenter i Tibro och Skövde, vilket är helt i samklang med att uppnå optimal tillgänglighet för våra kunder. Sedan håller jag med Jörgen om att kunskapsutbytet och gemenskapen kollegor sinsemellan är ovärderligt och något vi ser som en stor fördel med sammanslagningen.”

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joacim Johansson, VD och koncernchef Stål & Hyr Group
070-104 07 00 eller
joacim.johansson@stalhyrmaskiner.se

 

Jörgen Eskilsson, VD och ägare Falköping Hyrtjänst
0708-453 254 eller jorgen@hyrtjanstfalkoping.se

 

 

 

Om Stål & Hyr Group
Stål & Hyr, grundat 1979, hyr ut maskiner och annan utrustning till främst bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och
medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Inräknat Stål & Hyr, Dennis Maskinuthyrning och Hyrcenters depåer, erbjuder koncernen sitt breda produktutbud via totalt tjugo depåer. Stål & Hyr Group ingår i finska Renta Group som fokuserar på stark tillväxt genom att
investera kraftigt i nya depåer och utrustning. Koncernen har totalt över 350 anställda i Sverige, Norge och Finland med en omsättning 2018 på mer än 1600 mkr på årsbasis.