Stål & Hyr Group som är en del av den finska uthyrningskoncernen Renta går samman med Hyrcenter Nerike AB samt Webb Rental Örebro AB


  • Stål & Hyr Group går samman med  Hyrcenter Nerike AB samt Webb Rental Örebro AB
  • Samgåendet  är ett fortsatt naturligt steg mot målsättningen att inom två år bli rikstäckande i Sverige
  • Stål & Hyr Group har under det senaste året gått från 4 till 19 depåer och fokus på tillväxt med kunden i centrum kommer att fortsätta även efter affären
Ägarna till Hyrcenter Nerike AB samt Webb Rental Örebro AB har tecknat avtal om att Hyrcenter Nerike AB samt Webb Rental Örebro AB ingår i  Stål & Hyr Group. Stål & Hyr Group är en del av Renta som är en finsk uthyrningskoncern som etablerades 2016, och har sedan dess vuxit kraftigt främst genom egna nyetableringar av depåer, och är nu rikstäckande med över 25 depåer i Finland. Koncernen har totalt över 300 anställda i Sverige och Finland och en omsättning 2018 på mer än 1 100 mkr, på årsbasis.

”Jag är mycket nöjd över att Hyrcenter tillhör Stål & Hyr Group. Stål & Hyr Group är industriellt helt rätt partner till oss. Vi delar företagskultur, syn på tillväxt och vikten av lokalt företagande. Våra anställda får också många nya kollegor och jag är övertygad om att båda bolagen kan lära av varandra och tillsammans använda det till fördel för våra kunder”, säger Peter Eklind, ägare för Hyrcenter i Nerike AB.

”Jag är mycket nöjd över att välkomna Hyrcenter samt Webb Rental till Stål & Hyr Group och Renta-familjen. Hyrcenter samt Webb Rental är helt rätt för oss. Deras tillväxtresa är imponerade och deras företagskultur passar in perfekt. Med sin goda geografiska placering i ”Mitt” täcker vi upp en viktig marknad vilket är ett fortsatt naturligt steg mot målsättningen att bli rikstäckande i Sverige. Våra anställda får nya kollegor i landet och båda bolagen kan lära av varandra och tillsammans bli en ännu starkare spelare på marknaden som våra kunder kan dra nytta av”, säger Joacim Johansson, VD för Stål & Hyr Group.
Ägarskiftet väntas ske under det tredje kvartalet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joacim Johansson, VD för Stål & Hyr Group, 070-104 07 00
Thomas Sööder, VD för Hyrcenter Nerike AB, 070- 541 84 00
Tobias Wretefelt , Vice VD och ägare för Hyrcenter Nerike AB, 070-580 37 44
Peter Eklind, Ägare för Hyrcenter, 070-516 12 12
Jörgen Grubbeson, Inköpschef för Stål & Hyr Group, 070-317 25 28

Om Stål & Hyr Group
Stål & Hyr, grundat 1979, hyr ut maskiner och annan utrustning till främst bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Inräknat Stål & Hyrs och systerbolaget Dennis Maskinuthyrnings depåer erbjuder koncernen sitt breda produktutbud via totalt tretton depåer längs västkusten och i nordvästra Skåne.