Varberg, 19 feb 2019

 

Renta expanderar och öppnar ny depå i Hässleholm!

 

Renta öppnar en helt ny depå i Hässleholm och blir den 8 depån i Skåne. Precis som

övriga depåer kommer depån i Hässleholm att erbjuda ett komplett sortiment, vilket

innebära förbättrad tillgänglighet för kunderna i området.

 

Renta fortsätter att expandera och har tecknat avtal om att öppna en helt ny depå på

Tippvägen 2. Inklusive Borås och Jönköping öppnar Renta sin tredje depå under 2019.

Tillsammans med depåerna Höganäs, Åstorp, Helsingborg Norr, Helsingborg Syd,

Landskrona, Kävlinge och Malmö, blir Hässleholm den 8 depån i Skåne.

 

” – Skånes västkust har vi mycket bra tillgänglighet på, så nu tar vi kivet in i Skåne och det är

något som vi har planerat under en tid. Närheten till befintliga depåer gör att vi snabbt

kommer att kunna erbjuda förbättrad tillgänglighet och samma kompletta sortiment som på

övriga depåer, nu också i Hässleholm med omnejd. 

” Joacim Johansson, VD för Renta.

 

Depåöppningen förväntas ske i 

mitten på april 2019.

För ytterligare information,

vänligen kontakta:

Joacim Johansson, Vd

joacim.johansson@renta.se

070-104 07 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renta

 

Renta hyr ut maskiner och annan utrustning till främst bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett

utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner,

liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Renta har idag 27

depåer runt om i Sverige och ingår i finska Renta Group som fokuserar på stark tillväxt genom att kraftigt

investera i nya depåer och utrustning. Koncernen har totalt över 530 anställda i Sverige, Norge och Finland med

en omsättning 2018 på mer än 1600 MSEK årsbasis.