Truckutbildning C

Truckförarutbildning enligt läroplan TLP 10 C2 Hjullastare och C7 Teleskoptruck 

 

Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna både teoretiskt och praktiskt som möjliggör  att materialhantering med Hjullastare samt Teleskoptruck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet.  Kursen syftar också till att uppfylla de kraven som finns i Arbetsmiljölagen

(AFS 2006:5 användning av truckar). Kursen uppfyller de kraven som de olika parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om i TLP 10.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till  personer som i sitt arbete har behov av att framföra en truck.

Kursen vänder sig också till arbetsledare och skyddsombud.

Förkunskaper

För att köra truck på väg krävs lägst AM-kort.I övrigt ska deltagaren ha tillräckliga kunskaper och färdigheter (i tillämpliga dela) som krävs för att få körkort. Vidare ska eleven ha fyllt 18 år . I vissa sällsynta fall kan man få köra truck redan vid 16 års ålder om man genomgått utbildning. Reglerna för detta finns Arbetsmiljöverkets författningssamling om minderåriga i arbetslivet

 

Mål

Det övergripande målet är att blivande truckförare ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som omkringpersonal och på ett resurseffektivt sätt. Riktlinjerna syftar till att utgöra en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att;

• öka säkerheten, 

• minska personskadorna,

• förbättra effektiviteten,

• sänka kostnaderna

Utbildningen ska uppfylla kraven i TLP 10

 

 

Kunskaps- och färdighetsmål 

Rekommendationerna för truckförares kunskaper och färdigheter är grupperade inom följande områden;

• Risker och säkerhetsbestämmelser

• Trafikbestämmelser

• Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna

• Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar

• Material- och godshantering

• Ett ergonomiskt arbetssätt

• Säkerhetskontroll/daglig tillsyn

• Hantering av farligt gods

 

Innehåll 

Kursen följer strikt de riktlinjer som finns i TLP 10. För mer detaljerade uppgifter se TLP 10 .

 

Den teoretiska delen

• Trucktyper

• Truckens konstruktion

• Truckens stabilitet

• Godshantering

• Materialhantering

• Daglig Tillsyn

• Trafik och säkerhetsregler

• Arbetarskydd

• Farligt Gods

 

Den praktiska delen:

• Genomgång trucktyper

• Genomgång daglig tillsyn

• Rakbanekörning både framåt och bakåt

• Slalomkörning i bana i båda riktningarna

• 90 grader och 180 grader svängar

• Insvängning 90 grader mot inlastningställe

• Godshantering på lägre höjder

• Godshantering på högre höjder

• Fri och djupstapling

• Placering av gods i ställage

 

 

 

Efter genomgången utbildning får eleven ett praktiskt och teoretiskt slutprov.

 

Efter avslutad utbildning 

Deltagaren erhåller intyg i A4 format.  Eleverna får även utbildningsintyg i plastkortsformat (sk truckkort).


Hittar ni inte ett datum som passar och har exempelvis runt 10 personer för ett kurstillfälle eller har andra frågor så tveka inte att kontakta oss.
kurs@stalhyrmaskiner.se eller ring 076 -163 95 30.Omfattning:

Kursens längd 2 heldagar, beroende på förkunskaper
Fika och lunch ingår


Pris: Offert

Alla priser Exklusive moms


Renta AB

Kommande kurstillfällen

Plats Datum Kurs Platser kvar
Vagnvägen 5, Varberg 24 feb 08:00-16:00 Truckutbildning C2,C7 8 st

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

 

Dokumentation

Certifikat utfärdas efter fullföljd utbildning och godkända kunskapskontroller

Min deltagarantal

Vid för få anmälda deltagare, eller vid annat giltigt förfall ( ex utbildares sjukdom), återkommer vi med erbjudande om alternativ utbildningstid.

Övriga villkor

Anmälan är bindande. Fakturering av kursavgiften sker inom ca två veckor efter anmälan. Vid ev avbokning av deltagare senare än 7 arbetsdagar före kursstart sker ingen kreditering av kursavgift

 

Beställare:

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

Deltagare: (Max 0 personer)