Säkra Lyft

Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna som krävs för att koppla olika laster, vara signalman samt dirigera lastförflyttningar. Kursen syftar också till att uppfylla de kraven som finns i Arbetsmiljölagen

(AFS 2006:6 användning av lyftanordningar och lyftredskap). Kursen uppfyller de kraven som de olika parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som i sitt arbete har behov av att lastkoppla.

Kursen vänder sig också till arbetsledare och skyddsombud.

 

Förkunskaper

Minst 18 år. Kunna läsa och förstå svenska. 

 

Mål:

Det övergripande målet är att deltagaren ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som möjliggör att lastkoppling kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som omkringpersonal och på ett resurseffektivt sätt. Riktlinjerna syftar till att utgöra en grund för höjd kompetens hos lastkopplare med målet att:

• öka säkerheten, 

• minska personskadorna,

• förbättra effektiviteten,

• sänka kostnaderna

Utbildningen ska uppfylla kraven i AFS 2006:6  Användning av lyftanordningar samt lyftredskap samt ISO 

 

 

Innehåll 

 

• Krantyper,krankonstruktion och lyftredskap

• Lastkoppling

• Säker användning upptäck riskerna

• Underhåll och kontroll

 

 

Efter avslutad utbildning

Deltagaren erhåller intyg i A4 format.  Eleverna får även utbildningsintyg i plastkortsformat.


Hittar ni inte ett datum som passar och har exempelvis runt 10 personer för ett kurstillfälle eller har andra frågor så tveka inte att kontakta oss.
kurs@stalhyrmaskiner.se eller ring 076 -163 95 30.

 

Omfattning:

Kursens längd 4 timmar teori
Fika ingår


Pris: 1800 Kr

Alla priser Exklusive moms


Renta AB

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

 

Dokumentation

Certifikat utfärdas efter fullföljd utbildning och godkända kunskapskontroller

Min deltagarantal

Vid för få anmälda deltagare, eller vid annat giltigt förfall ( ex utbildares sjukdom), återkommer vi med erbjudande om alternativ utbildningstid.

Övriga villkor

Anmälan är bindande. Fakturering av kursavgiften sker inom ca två veckor efter anmälan. Vid ev avbokning av deltagare senare än 7 arbetsdagar före kursstart sker ingen kreditering av kursavgift

 

Beställare:

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

Deltagare: (Max 0 personer)