Bas-U Bas-P

Enligt arbetsmiljölagen (AML kapitel 3 § 6) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att göra en arbetsmiljöplan och utse en lämplig byggarbetssamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under utförandet (BAS-U).

 

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som i sitt arbete kommer att arbeta som byggarbetssamordnare. 

 

 

Förkunskaper

Minst 18 år. Kunna läsa och förstå svenska. 

 

Mål:

Det övergripande målet är att deltagaren ska ha kunskaper avseende vad som krävs av beställare/byggherrar, byggarbetsmiljöansvariga,totalentreprenörer enligt Arbetsmiljöverkets krav som är tvingande och hur detta praktiskt kan hanteras på byggplatsen och framförallt större byggplatser.

 

 

 

Innehåll 

 

Grundläggande arbetsmiljökunskap

•AML och Arbetsmiljöförordningen

•Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande

•Arbetsmiljöplaner

•SAM

•Organisatorisk och social arbetsmiljö

•Metoder för riskbedömningar

•Ansvar och uppgifter för byggherren

•Ansvar och uppgifter för BAS-P

•Ansvar och uppgifter för BAS-U

•Uppdragstagare enligt AML kap 3 § 7c

•AFS 1999:3 Bygg och anläggningsarbete

•Belastningsergonomi

•Buller och vibrationer

•Kemiska arbetsmiljörisker

•Stegar och arbetsbockar

 

 

Efter avslutad utbildning: 

Deltagaren erhåller intyg i A4 format.  

 


Hittar ni inte ett datum som passar och har exempelvis runt 10 personer för ett kurstillfälle eller har andra frågor så tveka inte att kontakta oss.
kurs@stalhyrmaskiner.se eller ring 076 -163 95 30.


 

Omfattning:

Kursens längd 2 heldagar
Fika och lunch ingår


Pris: 6500 Kr

Alla priser Exklusive moms


Renta AB

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

 

Dokumentation

Certifikat utfärdas efter fullföljd utbildning och godkända kunskapskontroller

Min deltagarantal

Vid för få anmälda deltagare, eller vid annat giltigt förfall ( ex utbildares sjukdom), återkommer vi med erbjudande om alternativ utbildningstid.

Övriga villkor

Anmälan är bindande. Fakturering av kursavgiften sker inom ca två veckor efter anmälan. Vid ev avbokning av deltagare senare än 7 arbetsdagar före kursstart sker ingen kreditering av kursavgift

 

Beställare:

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

Deltagare: (Max 0 personer)