Arbete på väg 1 och 2

Allt arbete på väg kräver utbildning. Kursen syftar till att ge deltagaren de grundläggande kunskaperna som möjliggör  att arbete på väg  kan utövas med betryggande säkerhet. Kursen syftar också till att uppfylla de kraven som finns i Arbetsmiljölagen

samt de krav som trafikverket ställer.

 

Nivå 1

Grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare.

 

Nivå 2

Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Personal med kompetens enligt nivå 2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med annan kompetens.

 

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med vägarbete på allmänna vägar,.

Det gäller allt arbete såsom byggande, underhåll och drift. 

Kursen vänder sig också till arbetsledare och skyddsombud.

 

Förkunskaper

Minst 18 år. Kunna läsa och förstå svenska. 

 

Innehåll 

 

Den teoretiska delen

• Allmänt om vägarbete

• V3 principen

• Grundläggande bestämmelser

• Riskanalys

• Arbetsmetoder

• Personlig skyddsutrustning

• Skyddsanordningar

• Regler för förare av väghållningsfordon

 

 

Efter avslutad utbildning

Deltagaren erhåller intyg i A4 format.  


Hittar ni inte ett datum som passar och har exempelvis runt 10 personer för ett kurstillfälle eller har andra frågor så tveka inte att kontakta oss.
kurs@stalhyrmaskiner.se eller ring 076 -163 95 30.

 

Omfattning:

Kursens längd 8 timmar
Fika och lunch ingår


Pris: 2200 Kr

Alla priser Exklusive moms


Renta AB

Kommande kurstillfällen

Prissänkt kurs

Extrainsatt kurs

Fullbokad kurs

Fåtal platser

Tillgänglig kurs

 

Dokumentation

Certifikat utfärdas efter fullföljd utbildning och godkända kunskapskontroller

Min deltagarantal

Vid för få anmälda deltagare, eller vid annat giltigt förfall ( ex utbildares sjukdom), återkommer vi med erbjudande om alternativ utbildningstid.

Övriga villkor

Anmälan är bindande. Fakturering av kursavgiften sker inom ca två veckor efter anmälan. Vid ev avbokning av deltagare senare än 7 arbetsdagar före kursstart sker ingen kreditering av kursavgift

 

Beställare:

Adressuppgifter:

Faktureringsadress / leveransadress (om skiljt från ovan):

Deltagare: (Max 0 personer)